Soitonopiskelu

Opiskelu EMOssa     

EMOn perustehtävä on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, joka lujittaa oppilaan persoonallisuutta ja vahvistaa hänen henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. EMOn arvoina ovat yhteisöllisyys ja yksilöllisyyden kunnioitus, rakkaus musiikkiin, oppilaslähtöisyys ja kannustavuus. EMO  antaa  hyvän  pohjan  musiikin  elinikäiseen  harrastamiseen  ja  itseilmasuun  sekä  valmiuksia  musiikin  ammattiopintoihin. EMOssa kehitetään ja sovelletaan musiikkikasvatusta innovatiivisesti vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. 

Harpunsoiton opiskelu EMOssa

Harpunsoiton opiskelu EMOssa jakautuu perustasoon tai pidemmälle ehtineiden oppilaiden kohdalla syventäviin opintoihin. Omien henkilökohtaisten soittotuntien lisäksi oppilas osallistuu kamarimusiikkiin ja mahdollisesti myös orkesterisoittoon. EMOssa on useita eritasoisia orkestereita. Lisäksi opiskeluun kuuluvat ryhmätunnit sekä ns. musiikin perusteet eli musiikkiin liittyvät teoreettiset aineet.

Myös esiintymiset kuuluvat jokaisen oppilaan opiskeluun EMOssa. Opettaja saattaa järjestää opiston omien esiintymistilaisuuksien lisäksi myös esiintymisiä muualla oppilaan ollessa valmis siihen. Opintojen edetessä annetaan ns. näyttöjä osana jotakin konserttia (ent. kurssitutkinnot tai tasosuoritukset).

Harpunsoitonopiskelijaksi EMOon voi tulla hyväksytyksi jokakeväisten pääsykokeiden kautta.

Harjoittelusta

Soitossa edistyminen edellyttää oppilaalta säännöllistä omakohtaista harjoittelua. Pienen ja varsinkin aloittelevan oppilaan kohdalla siihen suositellaan vanhemman mukanaoloa opettajan ohjeiden mukaan pehmeästi harjoittelutapahtumaa ohjaten. Tästä syystä alkuvaiheessa olisi ko. vanhemman hyvä olla myös tunneilla mukana.

Ensisijainen ja oppilaan kannalta ihanteellisin vaihtoehto on mahdollistaa harjoittelu kotona. Varsinkin pienempiä oppilassoittimia saa hankittua melko edullisesti, suuremmat ja varsinkin pedaaliharput ovat suurempi kustannus. Nykyään on saatavilla myös vuokraharppuja. Opiston harppuluokassa on myös harjoittelumahdollisuus ja ajat on mahdollista myös varata etukäteen.