Vuonna 2005 perustetun EMOn  harppuoppilaiden  tukiyhdistys  ry:n  tarkoituksena  on  tukea  maamme harpunsoitonopiskelua  eri  tavoin,  mm. kurssien, opintomatkojen ja stipendien muodossa. Yhdistys voi myös tukea harpunsoitonopintoja järjestämällä harpun oppilaan kotiin täysipainoisen harjoittelun mahdollistamiseksi.