Yhdistyksen tavoite

EMOn harppuoppilaiden tukiyhdistys ry:n tarkoituksena on tukea maamme harpunsoitonopiskelua eri tavoin, mm. kurssien, opintomatkojen ja stipendien muodossa. Yhdistys voi myös tukea harpunsoitonopintoja järjestämällä harpun oppilaan kotiin täysipainoisen harjoittelun mahdollistamiseksi.

Tähänastinen toiminta

Yhdistyksen perustamishetkellä päätavoitteeksi asetettiin toisen konserttiharpun hankinta, joka saatiin toteutettua tammikuussa 2008 yhdistyksen ja Espoon musiikkiopiston yhteisvoimin. Saaduilla varoilla pystyttiin samalla hankkimaan kaksi pienempää harppua. Liitteenä tarinaa hankintamatkasta. Yhdistys on järjestänyt useamman Espoon harppusymposium -tapahtuman, vuonna 2010 kyseisen tapahtuman kansainvälisenä, erilaisia kursseja, luentoja ja opintomatkoja sekä jakanut vuosittain stipendejä.